Pazar Araştırması (Sahtecilik ile Mücadele)

Pazar Araştırması (Sahtecilik ile Mücadele)

Pazardaki sahte/ taklit ürünlerin mevcudiyetini tespit etmek için belirli yerlerde pazar araştırmaları yapılmasını önermekteyiz.
Esfor Ticari; sahtesi üretilen ürünler, bu ürünlerin özellikleri, üretim, dağıtım, satış yerleri gibi konuların ve diğer ayrıntıların görüşüldüğü bir bilgilendirme toplantısı yapmakla işe başlamaktadır. Bu adım tamamlandıktan sonra Esfor Ticari, üzerinde anlaşmaya varılan şekilde araştırmaları yürütür. Araştırmalar; müşterinin ihtiyacına veya taleplerine göre bir veya birden fazla şehirde, bölgede ya da ülkede yapılabilir.
Esfor Ticari;  numuneleri  kendi  yöntemleriyle  veya  gerektiği / talep  edildiği şekilde üçüncü taraflar aracılığıyla alır. Tüm numuneler kanıt görevi görecek şekilde  ve saklama prosedürlerine uygun biçimde muhafaza edilir. Öncelikle ele alınması gereken maddeleri net bir şekilde belirten anahtar bilgileri içeren tablolar mahkemelere de sunulacak şekilde , özel yazılım kullanılarak oluşturulan görsel ilişki çizelgelerini içeren ayrıntılı raporlar hazırlanır. 
Numunelerin kataloglanması, incelenmesi ve analizi; stratejik ortağımız S4 Fikri Mülkiyet Laboratuvarı tarafından yapılır. Bu süreç; nihayetinde kaynakların (üreticilerin) sayısını ve menşeilerini bulmak amacıyla numunelerin benzer/ farklı özelliklerini ve üzerlerindeki ortak hataları tespit etmek için yürütülmektedir.