Due diligence investigations

Due diligence investigations

Ticari bilinirlik araştırmaları; hedef şirketin, müşterinin etik ve uyumluluk ile iş ahlakı kurallarına uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. Bu araştırmalar; genel uyumluluk sorunlarının yanı sıra iş ahlakına uymayan durumlar, siyası bağlantılar ve etkiler, kara para aklama, rüşvet, olumsuz mahkeme kararları, vb. gibi belirli konuların varlığını ortaya çıkarmak amacıyla kamuya açık bilgi kaynaklarının incelenmesine de odaklanmaktadır.

Ticari bilinirlik araştırmalarındaki unsurlar; bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakileri içermektedir:

-Temel Ticaret Odası Şirket / Kayıt Araması

-Adres Tespiti

-Yasal Kontroller

-Medya & İnternet Aramaları