Mal Varlığı Takibi

Mal Varlığı Takibi

Arazi ve mülk tapu kayıtları, Tapu Kadastro Dairesi tarafından tutulmaktadır ve bu bilgiler; kişiye özeldir ve yalnızca hak sahibine veya hak sahibinin vekâletname aracılığıyla yetki verdiği kişilere açıklanabilir.
Arazi ve mülk tapu kayıtlarının dijital ortama taşınması amacıyla ulusal çapta birtakım gelişmeler yaşanmış olsa da çoğu durumda Tapu Kadastro Dairesi’ni ziyaret etmek gerekmektedir.
Mülk Takibi; Türkiye’de oldukça karmaşık ve emek gerektiren bir iştir. Kayıtlar düzgün bir şekilde mevcut olsa da saklanma (dosyalanma) biçimleri sorunludur. Sonuç olarak herhangi bir arazinin veya mülkün sahibi bulunmaya çalışıldığında basit bir şekilde kişinin ismiyle arama yapmak mümkün olmamaktadır.

Esfor Ticari; mülk sahipliği hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla mülklerin muhtemel konumlarını belirleyerek onları ziyaret etmekte, hem bölgede bulunan yerel kişilerle hem de emlakçılarla yapılan mülakatlar aracılığıyla bilgi toplamaktadır. Ayrıca Esfor Ticari; mülkün cari veya gelecekteki tahmini değeri gibi bilgileri elde etmek için diğer kaynaklardan da yararlanmaktadır.