Hukuk Destek (Dava Dosyası Hazırlığı)

Hukuk Destek (Dava Dosyası Hazırlığı)

Türk Kanunları ve Yönetmelikleri’ne göre avukatlar, kendi araştırmalarını yürütebilir ve davalarıyla ilgili kanıt toplayabilirler. Bununla birlikte, Türk Hukuk Sistemi’nde iki temel dava türü vardır: Kamu (Ceza) Davaları ve Medeni Hukuk Davaları. Kamu davalarında ifadeye dayalı ve fiziksel kanıtlar sunulmasının yanı sıra tanıklar da mahkemede dinlenir. Hukuk davaları ise genellikle dava dosyasının içeriğinin okunmasının ve tarafların belgesel kanıtlar sunmasının ardından karara bağlanır.
Adalet Bakanlığı’nın 2018 istatistiklerine göre Türk Mahkeme Sistemi’nde 9,2 milyon dava ve Barolar Birliği’ne kayıtlı 116 binden fazla avukat bulunmaktadır. Sürekli artan nüfus ve dava yüküyle birlikte çoğu avukat kendini duruşmalar ve idari işlerle uğraşırken bulmakta, dolayısıyla kanıt toplamaya vakit ayıramamaktadır.

Esfor Ticari; dava/ duruşma için gereken kanıtları ortaya çıkararak, toplayarak, inceleyerek ve belgeleyerek avukatlara veya avukatlık bürolarına “Kanıt Toplama ve Hazırlık” alanında uzmanlık hizmeti de sunar.

Esfor Ticari; kanıt toplamak için açık kaynaklardan ve adres tespiti sırasında alınan bilgilerden yararlanır. Elde edilen bulgular; Emniyet Teşkilatı geçmişi olan deneyimli araştırmacılar tarafından incelenir ve işleme tabi tutulur. Böylece kanıtların, mahkemede kabul edilebilir ve kullanılabilir olması sağlanır.

Ayrıca Esfor Ticari; davayla alakalı kanıtları ve taraflarla olan bağlantıları göstermek için birtakım yazılım araçlarını da kullanmaktadır. Bu tür görsel analiz araçlarının kullanımı; dava dosyasındaki birçok metin sayfasını destekleyen, dinamik ve takip etmesi kolay, bir sayfalık çizelgeler ve grafikler hazırlanmasını da mümkün kılar. Dava yükü düşünüldüğünde, hakimlerin duruşma için önceden okumaya veya hazırlanmaya pek fazla vakit bulamadıkları bilinmektedir. Bahsedilen görsel analiz araçları sayesinde hakimlerin; büyük resmi görmesi ve davaları daha kısa sürede karara bağlamaları kolaylaşır.