Sigorta Başvurusu Araştırmaları

Sigorta Başvurusu Araştırmaları

Yurt dışında yaşayan 6,5 milyonu aşkın vatandaşımızın yaklaşık 5,5 milyonu Batı Avrupa ülkelerine yerleşmiş bulunmaktadır. Türkiye’ye kesin dönüş yapmış olan 3 milyon kadar insanımızla birlikte düşünüldüğünde yaklaşık 9,5 milyonluk bir kitleyi ilgilendiren, geniş kapsamlı bir olgunun varlığı ortaya çıkmaktadır.
Tatil ve bayram nedeniyle Türkiye’ye gelen işçiler; giderek artan bir oranda ve çoğunluğu sağlık ile kaza olmak üzere şüpheli sigorta tazminat başvurusunda bulunmaktadır.
Esfor Ticari; yerel kültürü, gelenekleri ve kanunları bilen araştırmacılarıyla herhangi bir sigorta başvurusuyla alakalı bilgileri veya kanıtları toplamak ve doğrulamak konusunda Türkiye çapında yerel seviyede destek sağlamaktadır. En yüksek seviyede doğruluk ve güvenilirlik ile sunulan çalışmalarımız, her bir müşterimizin bireysel ihtiyaçlarına ve isteklerine uygun hale getirilir.
Sıklıkla gerçekleştirilen araştırma hizmetleri, aşağıdaki başlıkları da içermektedir;
• Başvuru Sahibinin veya Tanıkların İfadeleri ve Bu Kişilerle Yapılan mülakatlar
• Kişilerin Sağlık Durumlarının Belirlenmesi
• İmzalı Sağlık Raporunun Alınması
• Tıbbi Kayıtların Alınması
• Bağımsız Muayeneler
• Kişinin Komşularıyla Görüşülmesi
• Gözetleme/ Denetim (Sınırlı)
• Belge Doğrulama
• Fiş, Fatura ve Fiyat Kontrolleri
• Geçmiş İncelemeleri
• Sahtecilik İncelemeleri